Call Now

برنامه تلویزیونی

شبکه مجازی آموزش ایرانیان (شما)؛ در راستای تحقق عدالت آموزشی و افزایش امکان موفقیت دانش آموزان عزیز، شایسته و مستعد کشور عزیزمان در آزمون سراسری؛ اقدام به تولید برنامه تلویزیونی "مدرسه ایرانی" با موضوع مشاوره های تحصیلی و روانشناختی نموده است.

شما می توانید برنامه تلویزیونی مدرسه ایرانی را از شبکه یک سیما در زمان هایی که از طریق صفحه مجازی برنامه اطلاع رسانی میشود،مشاهده کنید.

همچنین در این بخش دسترسی به آرشیو قسمتهای این برنامه امکانپذیر است.

برنامه 16 - 23 تیر 1400
برنامه 15 - 16 تیر 1400
برنامه 14 - 14 تیر 1400
برنامه 13 - 12 تیر 1400
برنامه 12 - 09 تیر 1400
برنامه 11 - 07 تیر 1400
برنامه 10 - 05 تیر 1400
برنامه 09 - 02 تیر 1400
برنامه 08 - 01 تیر 1400
برنامه 07 - 26 خرداد 1400
برنامه 06 - 25 خرداد 1400
برنامه 05 - 24 خرداد 1400
برنامه 04 - 23 خرداد 1400
برنامه 03 - 22 خرداد 1400
برنامه 02 - 19 خرداد 1400
برنامه 01 - 17 خرداد 1400

Your message was sent successfully.

Sorry!Something Went Wrong.